Styrmandsret

At være styrmand omfatter rettigheder, ansvar og pligter. Den første forudsætning for at blive styrmand er naturligvis en vis portion erfaring som roer og en ansvarsbevidst adfærd i klubben. Det er rochefens ansvar at tildele styrmandsrettigheder, og dermed også at vurdere, om de fornødne kvalifikationer er opfyldt.

Korttursstyrmand (K-styr):


Følgende krav skal være opfyldt for, at man kan indstille sig til at blive frigivet som korttursstyrmand:

-  Man skal være frigivet som roer.
-  Man skal have roet mindst 200 km
-  Man skal have gennemgået klubbens korttursstyrmandskursus og være indstillet af - kursuslederen til praktisk prøve.


Man skal aflægge en praktisk prøve, som viser forståelse for de væsentlige elementer i styrmandskurset, samt erfaring med at styre i praksis. Prøven omfatter roning med et erfarent mandskab under overvågning af rochefen, eller den rochefen efter aftale med bestyrelsen overlader udpeger.

-  Styrmanden forestår klargøring af båden
-  Båden sættes i vandet
-  Mandskabet kommanderes ombord, der lægges fra broen
-  Båden manøvreres ud på frit vand og der skabes balance
-  Der roes under afgivelse af de nødvendige kommandoer
-  Bådens fart bremses til standsning og der udføres en vending
-  Undervejs demonstreres kendskab til søvejsreglerne
-  Der styres til bro, mandskabet kommanderes fra borde
-  Båden tages på land, rengøres og sættes på plads
-  Holdet skrives hjem på rokortene.

Efter velbestået praktisk prøve meddeler rochefen eller den han har givet ansvaret til styrmandsret som korttursstyrmand B.

Langtursstyrmand (L-styr):


En langtursstyrmand har retten til at tage hold med på ture udenfor det daglige rofarvand, herunder at tage på ture af flere dages varighed, såvel i Danmark som i udlandet.

 

Langtursstyrmanden skal have rochefens godkendelse af planlagte langture.

For at blive langtursstyrmand skal en roer have gennemgået D.F.f.R.'s langtursstyrmandskursus og have bestået den skriftlige prøve. En forudsætning for deltagelse i D.F.f.R.'s kursus er, at man er korttursstyrmand i sin klub.

En roer kan efter bestyrelsens beslutning tildeles langtursstyrmandsret, når man har bestået D.F.f.R.'s langtursstyrmandskursus og efterfølgende har deltaget i flere langture, hvor man skal man have roet


• enten sammenlagt 200 km eller
• deltaget i mindst 2 langture med overnatning inden for de seneste 2 år.


Retningslinierne for ret til langtursstyrmandsret og korttursstyrmandsret skal fremgå af hjemmesiden.


Vedtaget af bestyrelsen for Aabenraa Roklub på møde den 23. April 2007.