Medlemsrettigheder

Medlemskab og medlemsrettigheder i Aabenraa Roklub

 

Fuldt medlemskab

Udgangspunktet for medlemskab af Aabenraa Roklub er, at man er aktiv roer. Et medlemskab som aktiv roer giver fulde medlemsrettigheder, dvs. man kan deltage i alle aktiviteter i klubben, og man har adgang til at ro de forskellige bådtyper som klubben råder over.

For at opnå rettighed til at ro en bestemt båd eller kajak skal man have gennemgået instruktion i den pågældende bådtype og vist, at man er i stand til at ro båden. For at måtte ro inrigger eller kajak skal man være fritroet som roer eller frigivet i kajak efter gennemført instruktionskursus.

For at måtte ro sculler eller trimmi, skal man skriftligt ansøge bestyrelsen om godkendelse. Scullerret tildeles ethvert medlem, der af bestyrelsen findes egnet hertil. Trimmiret tildeles ethvert medlem, der af bestyrelsen findes egnet hertil. Alle med Scullerret har automatisk trimmiret.

For at lede en robåd inden for det daglige rofarvand, skal man have bestået et korttursstyrmandskursus.

For at lede en robåd uden for det daglige rofarvand, skal man være i besiddelse af langtursstyrmandsbevis. Langture der arrangeres i klubbens regi skal forud anmeldes til og godkendes af bestyrelsen.

Aktive roere kan dyrke kaproning og med bistand fra klubben deltage i konkurrencer der afholdes over hele landet.

Som aktiv roer har man endvidere adgang til interne og eksterne kurser (efter bestyrelsens godkendelse), til at deltage i weekendlangture, samt ferielangture i ind og udland.

Dertil kommer muligheden for at deltage i klubbens vinteraktiviteter, herunder klubbens motionsrum, samt svømmehallen, som klubben råder over en time hver fredag aften.

Aktive roere, der betaler fuldt medlemskab, kan låne klubbens lokaler til personligt formål (familiefester).

Kontingentet for aktive roere afhænger af alder, idet man til og med 17 år betaler kontingent som ungdomsroer, mens de over 17-årige betaler kontingent som seniorroere. En familie kan samlet tegne et familiemedlemskab til en fordelagtig pris.

Kun medlemmer der betaler fuldt kontingent (seniorroer-, juniorroer- eller familiemedlemskabskontingent (og som er fyldt 16 år) har stemmeret ved klubbens generalforsamling).

 

Særligt medlemskab

Hvis man ikke ønsker et fuldt medlemskab som aktiv roer, er der andre muligheder. Pensionister, der kun ønsker at ro en dag om ugen, kan tegne et medlemskab som pensionistroer. Klubben tilbyder endvidere et særligt medlemskab for vinterbadere.

Medlemskab som pensionistroer indebærer at man kun kan benytte klubbens faciliteter én formiddag om ugen til kl. 14.00. Det gælder både udendørs i rosæsonen og indendørs. Derudover kan man deltage i klubbens selskabelige arrangementer.

Et pensionistmedlemskab giver også adgang til at benytte svømmehallen. Pensionistmedlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret ved klubbens generalforsamling.

Et medlemskab som vinterbader giver adgang til omklædningsrum og bad alle ugens dage. Derudover kan man deltage i klubbens selskabelige arrangementer.

Medlemskab som ro-spinner indebærer at man kan benytte klubbens faciliteter når og i tilknytning til at man er tilmeldt spinningshold, og man kan deltage i klubbens selskabelige og foreningsmæssige arrangementer.

Et medlemskab ved rospinning giver ikke adgang til at benytte svømmehallen. Rospinningsmedlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret ved klubbens generalforsamling.

Medlemskab som rospinner, pensionistroer og vinterbader kan ikke kombineres, ligesom der ikke kan laves tilkøb til disse medlemskaber. Ønsker man at anvende klubben ud over det, der er omfattet af hvert af disse medlemskaber, må der tegnes fuldt medlemskab.

Endelig kan man støtte klubben som passivt medlem.

 

Kontingentsatser

Priserne for medlemskab fastsættes hvert år på generalforsamlingen. En kontingentperiode løber fra 1. juni til 31. maj.

Vedtaget af bestyrelsen den 28. september 2004

Med ændringer som følge af generalforsamlingsbeslutning 3. feb. 2005, og herefter ændret af bestyrelsen den januar 2010 vedrørende pensionistroeres mulighed for at benytte svømmehallen. 

Senest vedtaget af bestyrelsen den 4. februar 2016 på baggrund af ændringer som følge af generalforsamlingsbeslutning 5. feb. 2015 om optagelse af rospinningsmedlemmer.