Rofarvand

Dagligt rofarvand

 

Aabenraa Roklubs daglige rofarvand er Aabenraa Fjord. Farvandet er begrænset af en linje der går fra Spramshuse på nordkysten og af Varnæsvig på sydkysten (stiplet rød linie på kort). Klubbens medlemmer gøres opmærksom på, at der gælder særlig regler ved ture uden for dagligt rofarvand.