Sikkerhedsreglement for vinterroning i robåde i Aabenraa Ro- og Kajakklub

November 2017

Download sikkerhedsreglement for vinterroning i robåde i PDF


1. Dette sikkerhedsreglement for vinterroning i robåde supplerer det til enhver tid gældende sikkerhedsreglement for roning i robåde i Aabenraa Roklub.

2. Definition
Vinterroning er roning i robåd i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning.

3. Daglig rotid:
Vinterroning må finde sted alle dage mellem solopgang og solnedgang i klart dagslys med god sigtbarhed.

4. Roområde:
Vinterroning er kun tilladt indenfor det lokale rofarvand.
Al udøvelse af vinterroning skal ske under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastigheder mv. Vejrforholdene skal således være gunstige for at vinterroning er forsvarlig. Det er ikke tilladt at ro, når vandtemperaturen er 0 grader eller derunder, eller at der er begyndende isdannelser. Kystlinjen skal følges så tæt på land, som det er muligt.

5. Hvem må ro:
Vinterroning kan kun udøves af klubbens frigivne roere. Roere under 18 år skal under roningen være ifølge med træner eller anden ansvarlig person, og der skal foreligge en skriftlig tilladelse fra forældre. Roere skal derudover opfylde følgende betingelser for at kunne få tilladelse til vinterroning:
- Roeren skal i den forudgående sommersæson have roet mindst 250 km i robåd.
- Roeren skal i den forudgående sommersæson have demonstreret over for enten rochef eller en udvalgt instruktør, at man kan færdes sikkert i båden ved skift, både med åren på vandet og med åren langs.
- Roeren skal holde sig orienteret/informeret om de forhold, der specielt gør sig gældende omkring kulde.

6. Tilladelse:
Roere der ønsker at deltage i vinterroningen, skal indhente tilladelse og registreres af rochefen. Tilladelse, der skal fornyes hvert år, tildeles af rochefen på vegne af bestyrelsen.

7. Bådtyper:
Kun klubbens mest stabile inriggere, gigbåde og coastalbåde må benyttes til vinterroning, med mindre andet er skriftligt aftalt med rochefen.
Når temperaturen er under 5C° må der ikke ros i singlebåde.

8. Redningsvest, påklædning, udstyr og adfærd i øvrigt:
Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere være iført redningsvest (DVN typegodkendt) og påklædningen skal være egnet til vinterroning. Der medbringes minimum et ekstra tæppe til styrmanden.
Ved vinterroning skal roerne medbringe et komplet sæt skiftetøj og mobiltelefon.
Styrmanden skal være bekendt med førstehjælp i forbindelse med underafkøling.

9. Skift i inrigger:
Ved skift af positioner i båden skal årerne være på vandet i en 2 årers robåd og minimum 2 årer på vandet i en 4 årers robåd for at sikre bådens stabilitet.

10. Suspendering af vinterroning, og inddragelse af tilladelse:
Rochefen kan til enhver tid suspendere vinterroningen, hvis det skønnes nødvendigt. Eksempelvis begrundet af forhold omkring vejr eller materiel. Rochefen kan til enhver tid inddrage en vinterroningstilladelse, hvis det skønnes at roeren har udvist uagtsom adfærd eller ved overtrædelse af roreglementet i øvrigt.

Vedtaget af Aabenraa Roklubs bestyrelse den 6. november 2017.